MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Skolebestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer:

Forældrevalgte medlemmer:

 • Anja Møller Vestfal (formand)
 • Marlene Damgaard (næstformand)
 • Tanja Wøldike Møller Madsen
 • Trine Hvidberg Kryger-Jensen
 • Niels Martin Røjkjær Dalmose
 • Monika Bukhave Fruergaard
 • Klaus Asbæk

 

Medarbejdervalgte medlemmer:

 • Johannes Mølgaard
 • Stefan Gornitzka Brændgaard


Skolens ledelse:

 • Skoleleder Brian Rasmussen
 • Viceskoleleder Lillian Krarup
 • SFO-leder Mads Medom Madsen