MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Skolebestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer:

Forældrevalgte medlemmer:

 • Jacob Peter Frøjk Melau (formand)
 • Mette Helene Dahl Kirk (næstformand)
 • Camilla Hauervig Bjerg
 • Anja Møller Vestfal
 • Kirstine Andsbjerg
 • Tanja Wøldike Møller Madsen
 • Trine Hvidberg Kryger-Jensen

 

Medarbejdervalgte medlemmer:

 • Josefine Renée Brix
 • Stefan Gornitzka Brændgaard


Skolens ledelse:

 • Skoleleder Brian Rasmussen
 • Viceskoleleder Lillian Krarup
 • SFO-leder Mads Medom Madsen